Javascript: Invalid return

tasks

#1

Здравейте! На задачата https://judge.telerikacademy.com/problem/29largestareamatrix пускам решението си и още първия тест ми пише “Invalid return” , а локално върви добре… Чудех се на какво се дължи това?

Благодаря, предварително!


#2

Invalid return най-често значи, че кодът ти хвърля някаква грешка.

Ако локално върви добре, първо провери дали си четеш input-a правилно.
Виждам, че си пробвал донякъде с инструкциите за локално тестване, само че след като копираш целия код (преди кода на решението), трябва просто да замениш масива test с примерните входни данни от задачата, в този случай:

const test = [
  '5 6',
  '1 3 2 2 2 4',
  '3 3 3 2 4 4',
  '4 3 1 2 3 3',
  '4 3 1 3 3 1',
  '4 3 3 3 1 1'
];

С това ще можеш да ползваш gets() и print() и локално, което би трябвало да ти помогне с дебъгването.


#3

Здравейте,
И аз имам такъв проблем с решение на задачата Kitty. Първия тест не минава, въпреки че изхода а е 1:1 с примерния.

Test case #1: IR [0.029s, 12.06 MB] (0/0)
Your output (clipped)
Coder souls collected: 2
Food collected: 0
Deadlocks: 1

Опитах с print, като пренасям всеки нов ред с \n, опитах и с print за всеки нов ред, правих и други промени по кода, но решението не минава.


#4

Всеки символ е от значение за judge. Ето един примерен print:

print('Coder souls collected:' + souls + '\nFood collected:' + food + '\nDeadlocks': + deadlocks')
А имаш ли print за deadlock?


#5

дали не проускате , декларация на променлива някъде в кода?
a=2 вместо let a=2 :frowning:
//корекция IR при ```
‘use strict’


#6

Опитай локално, не е проблем :slight_smile:
let a = 10;
b = 20;
console.log(a+b)