JavaScript Input

Здравейте,

Решавам задачи от Alpha 36 JS - Course preparation и пробвах да взема Input като array [“4563”] и като array [“4”,“5”,“6”,“3”] и като array [“4 5 6 3”], като независимо по кой начин ще обработя входните данни, получавам точки в системата.
Кой е правилният начин да взема входните данни когато е само one line input?
По какъв начин се подават от системата?
Знам, че когато са например two lines input, те са като два елемента на array.
Задачата, която решавам е Подредба в Coding tasks 1, Alpha 36 JS - Course preparation.

Благодаря
Нина

Здравейте, Нина.

Принципно на judge в случая на JS, където е малко по-особено приемането на данни, се подава масив от стрингове, т.е. [“4”,“5”,“6”,“3”] е препоръчителният вариант независимо дали взимате numbers или strings като input. Aз си пиша: let input = [‘bla’, ‘bla’, ‘bla’]; в зависимост от примера, като разбира се, ако искате да ползвате числата като числа, взимате с +gets() или Number(gets()).

Когато има само оne line of input, това judge приема за 1 елемент от масив, т.е [‘1’], което е елементът с индекс 0, като обаче се има предвид, че one line of input може да има няколко стойности, разделени с whitespace или запетайка, например: let input = [ ‘1,2,3,4’ ]. При това положение трябва да си припомните най-базовите методи на стрингове (split) и масиви (map(Number), който би трябвало да са Ви показали вече), за да разделим стойностите, в случая да кажем ще стане: let nums = gets().split(",").map(Number) --> това би трябвало да върне масив от числата 1, 2, 3, 4.

можете да погеднете и официалната документация тук: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String/split

Ако имате още питания, направо пратете условие + Вашия код, за да мога да насоча, тъй като не виждам задачите.

Също така, препоръчвам Ви за следващи питания конкретно за JS да пишете в групата с таг Prep 36 JS, тъй като тя се води официалното място и ние (менторите) следим главно там постовете. Казвам го с оглед на това да получавате по-бърза реакция от нас. :slight_smile:

Поздрави,
Ками.