JavaScript Alpha [Workshop] 22 May 2019

Здравейте, ще бъде ли качено видео от workshop-а на 22 май 2019?

1 Like

Благодаря за напомнянето, видеото е качено.

1 Like

Благодаря :slight_smile:

1 Like