Електронно съобщение (Java)

java

#1


https://pastebin.com/dwTbcWvq

Здравейте,

Изкарвам 9/10 на “Електронно съобщение”. Искам да попитам къде греша?

Поздрави,
Светла


#2

Здравей, Светла,
Променливата countCurrent би трябвало да се занулява в началото на всяка итерация на външния цикъл for, т.е. в началото на всяка нова дума, а не само при срещане на буква или цифра (тъй като всеки интервал сам по себе си също е неповреден символ, както буквите и цифрите). Например, при следния вход:

# #.

твоята програма извежда като резултат 2 вместо 1.
Поздрави,
Иван


#3

Благодаря много! :slight_smile: