Java /// копиране на масив с име /// как може при копирането да се даде ново има с индекс?

Здравейте,

1 имам масив int[] src = new int[]{6, 3, 25, 19, 8, 6,7};
2 Искам да го го копирам
3 Как може при копирането, да се добави индекс на името SRC? Примерно SRC 1 SRC2

защо ми е?

така мога да си създам нови масиви и да работя със тях. Алтернативата е да се създаде масив с ен брой редове и ем брой елементи. Това не го зная още; Изглежда лесно, но искам да си го спестя за момента.

Привет,

Доколкото разбирам се опитваш да направиш следното:

int[] src = new int[]{6, 3, 25, 19, 8, 6, 7};
int[] src1 = src;

Какво се опитваш да решиш?
Задача от примерните изпити?

Поздрави,
Чаво

Здравейте колега : copiesTwoD - Pastebin.com В примерния код : Тук използваме двумерен масив copies , който има numCopies реда и същия брой елементи като оригиналния масив src . След това използваме вложени цикли, за да копираме всеки елемент от src в съответното място в копията. Използваме Arrays.toString() за да преобразуваме копията в низов формат и ги извеждаме на конзолата заедно с индекса на името SRC .

Happy coding bochosyan! :ok_hand:

Здравей, ако целта е да принтираш:
SRC 1: 6, 3, 25, 19, 8, 6, 7
SRC 2: 6, 3, 25, 19, 8, 6, 7
SRC 3: 6, 3, 25, 19, 8, 6, 7
можеш да пробваш с един for от 0 < numberOfCopies.
Относно копирането на масива, можеш да прочетеш тук,
src1 = src няма да направи копие на масива.
Поздрави,
Мишо

Здрасти,

Мисля за изпитната „prime triangle”. Зная как се решава с три вложени цикъла. Но искам да пробвам с друг подход. Да решавам всеки ред от пирамидата с маси. Може да стане. Но не зная приложимо ли е.

Нещо като аrray of array. Искам много еднакви масиви, които с фор цикъл , да мога да ги променям . Искам 1-та да е жива и да мога да я достъпвам.SRC 1: 6, 3, 25, 19, 8, 6, 7 примерно с фор цикъл

Желaя да си направя един вектор 1,2,3,4,5……… примерно до 15 . Този вектор/масив искам да го копирам 15 пъти. Тук искам да ползвам цикъл фор, който да може да променя новите копирани масиви. Така ще стане една квадратна матрица примерно реда 15* с 15 колони, която може да се променлива.

После желая, да пусна един фор цикъл на вектор с иф проверка и да променям стойностите
На отделните масиви. 1,2,3,4,5,6,7,8,9…15

If (src [i]>4)
Src [i] = 0;
1,2,3,4,0,0,0,0,0…0 (реазултата)

После още една проверка с фор цикъл за същия маси 1,2,3,4,0,0,0,0,0…0 . Стойностите 2 4 6 8 да станат 1 или 3 5 7 9 , да станат 0.

Така ще мога да си направя пирамидата.

Гледам за двумерните масиви от поделник следобед , но там синтаксиса … омг :slight_smile: Ползват ли се в ежедневието? Преди ги знаех. Те се ползват в машиностроенто за решаване на якостни сметки или други неща.

/ Aри

Prime Triangle може да се реши без нестед цикъли и без матрица.
Всеки ред е комбинация от предходния + логиката до следващият Prime.
Ако имаш Prime числата в колекция може да ги принтираш и да помислиш как да заместиш стойностите с 0/1.
Поздрави,
Мишо