@Java-Trainers

Здравейте, дали е възможно да видя някъде кода на задачите, дадени на входния изпит за програма Telerik Academy Alpha Java.

1 Like

Здравей :slight_smile:

Задачите от входните изпити не се споделят извън самото провеждане на изпита.

Поздрави
Петър

1 Like