Вероятна печатна грешка във фолиата към Java Fundamentals

Здравейте,
не бях сигурна към кого да се обърна, затова пиша тук.

Подозирам, че на фолие 9 от презентация 01.Data Types and Variables.pptx към Курс: Java Fundamentals има печатна грешка.

В първи пример за деклариране на променлива от тип char й е зададена погрешно ключовата дума char и като име , вместо myChar, както предполагам е бил първоначалният замисъл, предвид, че конзолата после трябва да изпринти стойността на myChar.typo_1

Също така примерът от слайд 4 за именуването на boоlean променливата с Xyz е коментирано като пример за camеlCase, а всъщност е PascalCase. Би трябвало да е xYz.

На фолие 5 от презентация Operators също има несъответствия:

double x = 11.0 / 3.0; трябва да е 3.6666666666666665, а не 33.6666666666666665

int x = 42;
double y = 2.4;
за да бъде отговорът 17.5 трябва double z = x / y;, а не обратно, както е посочено в примера.

Здравей, Мишел,

надявам се, че ще се видим в нашата QA програма. Със сигурност имаш нужните качества :slight_smile:

Поздравления за наблюдателността, грешките са отстранени.

Тодор