Is a List Sorted

Здравейте! Имам нужда от помощ с тази задача. Какво трябва да се случи ако не е спазено:
1 <= N <= 10
1 <= list.length <= 20

break, pass or print(‘false’)?
Стигнал съм до тук с кода, 40точки, 2 правилни теста:

N=int(input())

ans=[]

if 1<=N<=10:

for i in range(N):

  lst=input().split(',')    

  if 1<=len(lst)<=20: 

    if lst==sorted(lst):

      ans.append('true')

    else:

      ans.append('false')

  else:

    ans.append('false')

else:

ans.append('false')  

print(*ans, sep=’\n’)

Здрасти. Това ограничение(1 <= N <= 10,
1 <= list.length <= 20) е част от условието и е там чисто за пояснение. Не е нужно да проверяваш специално за него в решението си. В тази задача само трябва да провериш дали листа е сортиран (възходящ).

Здравейте , ето решение само с една проверка : is_sorted_list - Pastebin.com ,мина в judge :slight_smile: Status: Accepted

Language: Python 3

Points: 100

Time: 0.06 s

Memory: 9.87 MB

Date: 01/05/2022 19:38

Test cases

Test case #1: Accepted [0.06 s, 9.87 MB]

Test case #2: Accepted [0.05 s, 9.87 MB]

Test case #3: Accepted [0.05 s, 9.87 MB]

Test case #4: Accepted [0.06 s, 9.87 MB]

Test case #5: Accepted [0.06 s, 9.87 MB]

1 Like

Малко усложнено решение е това.

Ето моето:

N = int(input())
sortedList1 = []

for i in range(N):
  list1 = list(map(int, input().split(",")))
  sortedList1 = sorted(list1)
  if list1 == sortedList1:
    print('true')
  else:
    print('false')
1 Like