Is a List Sorted?

Може ли малко помощ със задачата


Това е кода
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int count = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
boolean flag = false;
for (int i = 0; i < count; i++) {
String[] arr = scanner.nextLine().split(",");
int a = 0;
for (int j = 0; j < arr.length; j++) {
int currentNumber = Integer.parseInt(arr[j]);
if (currentNumber >= a ){
a = currentNumber;
flag = true;

      }else {
        System.out.println("false");
        flag = false;
        break;
      }


  }
    if (flag){
      System.out.println("true");
    }  }

Проблема е, че проверяваш само числа по-големи от 0
При въвеждане на -4,-3,-2 дава false , а трябва да е true