Is a List Sorted? Problem

Здравейте,

Следният код (https://pastebin.com/85LqBvkH) минава три от проверките в задачата, но не и последните две. Не ми хрумват идеи защо е така и ще се радвам, ако някой може да даде едно рамо.

Това е условието на задачата:

Is a List Sorted?

Write a program that checks if a list is already sorted. For a list to be sorted, the next element must NOT be smaller than the previous one.

Input

  • On the first line - you will receive a number N .
  • On the next N lines, you will receive a list of numbers, separated by a comma

Output

  • There are N lines of output
  • for each list you receive, print ‘true’ if sorted or ‘false’ otherwise.

Constraints

  • 1 <= N <= 10
  • 1 <= list.length <= 20

Input

3
1,2,3,4,5
1,2,8,9,9
1,2,2,3,2

Output

true
true
false

Здравей,

Нямаш кейс, който да връща стойността на isOrdered на true ако числата са сортирани. Например, ако имаш един ред от числа, които не са сортирани isOrdered ще бъде сетнато на false и ще си остане false и за останалите редове. Две възможни решения - можеш да хванеш случая, в който isOrdered ще е true (num[i] - num[i - 1] > 0) с един if-else statement или просто да декларираш isSorted вътре във външия for цикъл - по този начин на всяка негова итерация стойността на isSorted ще започва от true.

Супер, много благодаря!