Четене на поредица от Integers разделени със стринг. Компилационна грешка?

Здравейте, решавам задачите от Arrays Practical Tasks и на някои задачи искат да Split-ваме не по char ами по string. ", " запетая и интервал, при мен задачите изкарват верен output, но когато ги пратя получавам компилационна грешка.

CS1502: The best overloaded method match for `string.Split(params char[])’ has some invalid arguments /usr/lib/mono/4.5/mscorlib.dll

Когато направя Split(’,’) от един char работи, но когато сплитвам по стринг, не…? Някаква идея освен StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries - Когато използвам char за разделител и да премахне празните пространства с RemoveEmptyEntities също работи при мен, но пак ми дава компилационна грешка когато я пратя.

Чета от конзолата по този начин
Console.ReadLine().Split(", ").Select(int.Parse).ToArray();

char[] е за да сплитваш по няколко char параметъра.
За да сплитваш по string ти е необходимо да използваш new string[]

.Split(new string[] { ", " }, StringSplitOptions.None);

Ако все още имаш някакви проблеми, изпрати ми задачата която решаваш и кода си да го погледна.

1 Like

Благодаря, няма проблеми вече 100/100. :slightly_smiling_face: