Тime c#

Моля отново за насоки.

Условието е ;

Input

 • First line - d - days
 • Second line - h - hours
 • Third line - m - minutes
 • Fourth line - s - seconds

Output

 • On the only line of output, print the total amount of seconds

Constraints

 • 0 <= d, h, m, s <= 1000

Input

4
3
11
40

Output

357100

а моето решение което отново е грешно е това , но като махна now - не знам с какво да го заменя , прогвах с get , но не се получи.

using System;

class Program

{

static void Main()

{

  {

    DateTime now = DateTime.Now;

    Console.WriteLine(now.ToString("ddd"));

    Console.WriteLine(now.ToString("mm "));

    Console.WriteLine(now.ToString("%d"));

 

    Console.WriteLine(now.ToString("ss tt"));

  }

}

}

Това е моето решение, писано е на Java, но мисля, че може да ти даде насока.

Благодаря!