How to use gets()?

preparation
javascript

#1

Здравейте, в главата “How to Solve Tasks” има посветен един параграф за gets(), но в задачата “Hello you” има линк “Look here for more info”, но от там получавам “Sorry, this activity is currently hidden”.

Има ли къде да се прочете повече по въпроса?


#2

Здравей,

Погледни тук https://judge.telerikacademy.com/usage/js/


#3

Благодаря.