How to use gets() to iterate with different indexes in a loop

Здравейте,

Имам затруднение в използването на gets() при работа с цикли и вземане на различни индекси в една итерация на цикъла. Например, ако искам в една итерация да взема променлива за текущия и предишния индекс, как бих могла dа го направя с gets(). Ето това е примера направен с input. Задачата е Min Max Sum Average от Loops Coding Tasks:

let min = 0;
let max = 0;
let sumNumbers = 0;
let counter = 0;
let n = +gets();

for (let i = 1; i <= n; i++) {
 let currentNumber = Number(input[i]);
 let previousNumber = Number(input[i - 1]);
 sumNumbers += currentNumber;
 counter++;

 if (i === 1) {
  max = currentNumber;
  min = currentNumber;
 } else {
  if (currentNumber >= previousNumber) {
   max = currentNumber;
  } else if (currentNumber <= previousNumber) {
   min = currentNumber;
  }
 }
}

console.log(`min=${min.toFixed(2)}`);
console.log(`max=${max.toFixed(2)}`);
console.log(`sum=${sumNumbers.toFixed(2)}`);
console.log(`avg=${(sumNumbers / counter).toFixed(2)}`);

Здравей,

В Judge няма масив input. Записът input[i] няма да сработи. Вместо това, просто напиши

let currentNumber = Number(gets());

На всяка итерация на цикъла, този ред код ще извика функцията gets и ще запише стойността ѝ в променливата currentNumer. Тоест, за всяка итерация ще връща следващата стойност от input.

За previousNumber ще трябва да помислиш малко повече, тъй като и там не може да използваш директно input масива.

Поздрави,
Зарко

Здравей,

Благодаря за отговора. Направих различна логика и се получи.

Поздрави,
Мария