Въпрос относно Homework - JS Preparation

preparation

#1

В един .rar файл всичките решения на задачите от 1-7 ли да вмъкнем ?


#2

Здрасти,

Точно така. Архивирай скриптовете в някой от посочените формати и качи архива. :slight_smile:

Поздрави