Help with practical task

На Bottle Deposit този код https://jsfiddle.net/aosf7g9n/ се приема като грешен от системата. Резултата в VS Code е 0.35. Колкото мисля, че и трябва да е.

Защо се получава това?

Здравей. Така се получава, понеже не се търси сумата на две числа в тази задача. Разгледай пак условието и примерите.

Solved! https://jsfiddle.net/hmv3jezs/