Help with Array Search Task (Java)

Здравейте,

Може ли някой да ми съдейства със задачата Array Search. Като цяло мисля, че решението трябва да е вярно, но тестовете ми дават Short circuit и Time Limit Exceeded …

import java.util.*;

public class Main {

  private static final String COMMA_DELIMITER = ",";

  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = readIntArray();

    StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();

    for (int index = 1; index <= numbers.length; index++) {
      if (numberIsNotPresent(index, numbers) && numberIsNotIncludedInStringBuilder(index,
          stringBuilder)) {
        stringBuilder.append(index).append(COMMA_DELIMITER);
      }
    }

    printMissingNumber(stringBuilder);
  }

  private static int[] readIntArray() {
    return Arrays
        .stream(new Scanner(System.in).nextLine().split(COMMA_DELIMITER))
        .mapToInt(Integer::parseInt)
        .toArray();
  }

  private static boolean numberIsNotPresent(int queryNumber, int[] numbers) {
    for (int index = 0; index < numbers.length; index++) {
      if (numbers[index] == queryNumber) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

  private static boolean numberIsNotIncludedInStringBuilder(int queryNumber,
      StringBuilder stringBuilder) {
    for (int index = 0; index < stringBuilder.length(); index++) {
      if (stringBuilder.charAt(index) == queryNumber) {
        return false;
      }
    }

    return true;
  }

  private static void printMissingNumber(StringBuilder stringBuilder) {
    if (stringBuilder.charAt(stringBuilder.length() - 1) == COMMA_DELIMITER.charAt(0)) {
      stringBuilder.deleteCharAt(stringBuilder.length() - 1);
    }

    System.out.println(stringBuilder.toString());
  }
}

Здравей,

операцията

return Arrays
      .stream(new Scanner(System.in).nextLine().split(COMMA_DELIMITER))
      .mapToInt(Integer::parseInt)
      .toArray();

се изпълнява доста бавно. Опитай с обикновен цикъл.

Тодор

Привет,

Мерси за отговора.