Проблем със задачата Guess The Season

Здравейте, имам проблем със задачата Guess the Season и не мога да намеря къде е грешката в кога, пробвах доста различни input-и и не мога да открия от къде идва проблема. Judge ми дава грешен отговор на Test Case #4. Ето го кода: https://pastebin.com/EGSczs2U

Когато вземаш деня от месеца са изпуснати скобите: let date = +gets;
Трябва да let date = +gets();

1 Like