Guess the season java task

Здравейте,
Отчаяно се опитвам да реша този проблем, но не мога да намеря решение. Винаги получавам 80/100.
Има ли някой някакви улики или дори код със 100% резултат?
Ето моя код : import java.util.Scanner;public class Main { public static void main(St - Pastebin.com
Благодаря много.

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    String month = scanner.nextLine();
    int date = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
    // Winter December 21 to 19 March
    // Spring 20 March to 20 June
    // Summer June 21 to 21 September
    // Autumn 22 September to 20 December
    switch (month) {
      case "January":
      case "February":
        System.out.println("Winter");
        break;
      case "March":
        if (date <= 19) {
          System.out.println("Winter");
        } else {
          System.out.println("Spring");
        }
        break;
      case "April":
      case "May":
        System.out.println("Spring");
        break;
      case "June":
        if (date <= 20) {
          System.out.println("Spring");
        } else {
          System.out.println("Summer");
        }
        break;
      case "July":
      case "August":
        System.out.println("Summer");
        break;
      case "September":
        if (date <= 21) {
          System.out.println("Summer");
        } else {
          System.out.println("Autumn");
        }
        break;

      case "October":
      case "November":
        System.out.println("Autumn");
        break;
      case "December":
        if (date <= 21) {
          System.out.println("Autumn");
        } else {
          System.out.println("Winter");
        }
    }
  }
}

Много ви благодаря за помощта. Перфектно е. Отново благодаря за помощта ви.

Принципно можеше и сам да се справиш,някъде бъркаш в условните конструкции.

Ето примерно решение със switch конструкция : guess the season - Pastebin.com ,доста се опростява решението.

Сега решение със if -else :season - Pastebin.com , изпозва се метод equals .

Happy coding!