Вход от конзолата грешка Game


#1

Здравейте.
Някой може ли да ми каже, как мога да си чета входа от масив от инт без сплита, защото в случая задача ми е вярна, когато въвеждам от конзолата “1 8 5”, но когато въведа без сплит “185” ми гърми. Задачата и без масив съм я решил, но искам да разбера как да стане по този начин.

условие: https://judge.telerikacademy.com/problem/l1p2game
решение: https://pastebin.com/nxQYELC4


#2

Според мен имаш вариант да разделиш числото процентно на 10(N % 10), за да вземеш последната цифра от 185 (5), след което това число да го запазиш в масив/лист. След това 185 го разделяш на 10 (185 / 10), за да махнеш последната цифра (5), като повтаряш действието докато числото 185 е = 0. Но това важи само за интове. Извинявай, ако не съм ти разбрал въпроса.