Сгрешен тест-Game

Здравейте,
Днес се опитах да реша задачите от вторият пробен изпит,но още на първата задача системата ми заби 0/100,въпреки че според мен всичко беше наред.
Има много спорни моменти относно условието на задачата,но според мен има и сгрешен тест.
Ето и моето решение:
using System;

namespace ConsoleApp5
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int number = int.Parse(Console.ReadLine());
int c = number % 10;
int b = (number / 10) % 10;
int a = number / 100;
int result1 = (a + b) + c;
int result2 = (a + b) * c;
int result3 = a * b + c;
int result4 = a * b * c;
int result5 = Math.Max(result1, result2);
int result6 = Math.Max(result3, result4);
int result = Math.Max(result5, result6);
Console.WriteLine($"{result}");
}
}
}

При вход 185 имаме (1+8)*5=45.

Колега, помисли дали всички възможни комбибации са 4? Първото което ми дойде на ум е -
а*(b+c).
т.е. при вход 581 дали пак ще даде разултат 45?

Както съм писал в предният коментар условието на задачата не е ясно .
Такива варианти може да се разглеждат в кръжок по математика и информатика,но не и да се дават на изпит.
Няма как при вход 185 верният отговор да е 41.

Не трябва да използваш скоби, вариантите са abc, a+b+c, ab+c and a+bc. Само с тези проверки би трябвало да даде 100/100.

1+8*5 е 41

Погледнах поста на колегата без да прочета условието на задачата. Права си, не трябва да се използват скоби, а само събиране и умножение, като по подразбиране умножението е с по-висок приоритет.

1 Like

Да,това е верният и логичен отговор.

1 Like