First Largest Than Neighbors. Java

Здравейте.
Не мога да се оправя със задача но.12 от допълнителните материали за изпита на 22ри.

Description

Write a method that returns the index of the first element in array that is larger than its neighbors, or -1 , if there is no such element.

Input

 • On the first line you will receive the number N - the size of the array
 • On the second line you will receive N numbers separated by spaces - the array

Output

 • Print the index of the first element that is larger than its neighbors or -1 if none are

Constraints

 • 1 <= N <= 1024

Sample tests

Input:
6
-26 -25 -28 31 2 27
Output:
1

Линк към задачата:
https://learn.telerikacademy.com/mod/page/view.php?id=8822

Линк към кода ми засега:

Благодаря.

Здравей, мисля че добре си започнал, но вторият лууп трябва да се преправи, пробвай така

 for (int i = 1; i <= n-1; i++) {
    int index = i - 1;

    if(arr[i]> arr[index] && arr[i]>arr[i+1]){
      System.out.println(i);
      break;
    }
  }
}

}

Разбрах! Много благодаря.

1 Like

Eто моето решение:

В IDE - то ми минава теста а в Telerik 10 points ?

Намерих си грешката :
else {
currentElement = numbers[i];
}
трябва да стане: else {
currentElement = numbers[i];
nextElement = numbers[i + 2];
}