Find Largest Three Values JS

Добър ден задачата е решена по следния начин https://pastebin.com/j48iCnbj , в Visual Studio и Chrome дава вярно решение и на всички тестове там излиза без грешка но когато вкарам кода в системата за проверка на телерик ми дава 0 от 100

Здравей,

Кодът ти няма да тръгне в системата за проверка, защото самата система не работи по начина, по който се опитваш да я ползваш. Тук можеш да се запознаеш с подробностите около четенето и писането на данни в системата:

https://learn.telerikacademy.com/course/view.php?id=36&section=5

Забравих да добавя че съм я преработил за системата там изглеждаше така https://pastebin.com/ccDFw2XS

Здрасти,

gets() не приема аргументи, т.е. първия път като извикаш gets() ще ти върне първия ред данни, следващото извикване ще ти върне втория ред и т.н. Помисли си как трябва да модифицираш твоя код, за да сработи.

Привет,

и аз имам сходния проблем при друга задача: във Visual Studio дава вярно решение и когато вкарам кода в системата за проверка на Телерик ми дава Wrong Answer.

In VS Code :

var d = 0;
var h = 2;
var m = 6;
var s = 0;
let sum = (d144060+h6060+m*60+s);
console.log(sum);

for TELERIK System :

let d = gets();
let h = gets();
let m = gets();
let s = gets();
let sum = (d144060+h6060+m*60+s);
print(sum);

Благодаря много !
:slight_smile:

Открих отговора в груга Тема:
пред get() трябвало да има + за да бъде число.

Благодаря за усилията !

:slight_smile: