Find Average задача

Find Average задача
0

Здравейте, на задача Find Average ми гърми кода и не мога да разбера къде (отговорите ми излизат грешни, пък не виждам проблем). Моя код е https://github.com/OffMoetoImeEZaeto/Javascript/blob/master/Find%20Average. Ако някой има идея помогнете моля.

Здравей
Като начало забравяш декларацията с let вътре в цикъла на индексите. Може ли линк към конктретната задача?

Това, което може да разгледаш като решение на тип “Намери средната стойност” ->

https://pastebin.com/kcsvh0x9

https://judge.telerikacademy.com/problem/00303average това е задачата, ако не си в състезанието за loops може и да не ти се отвори. Ето и условието:
You need to calculate the average of a collection of values. Every value will be valid number. The average must be printed with two digits after the decimal point.

Input

  • On the first line, you will receive N - the number of the values you must read
  • On the next N lines you will receive numbers.

Output

  • On the only line of output, print the average with two digits after the decimal point.

Не съм сигурен каква е идеята на вложения цикъл и двете допълнителни променливи, но мога да ти предложа простичък и работещ алгоритъм:

  1. Приемаш N на брой числа;
  2. Инициализираш променлива до 0, където да им запазиш сумата;
  3. Въртиш цикъл до N и приемаш самите числа;
  4. Делиш получената от цикъла сума на N, за да получиш средна стойност.

Less is more :slight_smile:

1 Like

Благодаря, един приятел ми пусна малко ъкъл и я нагласих.