Проблем с входни данни от задача Find Avarage

print
array
gets
tasks
loops

#1

Здравейте,

Имам проблем с взимането на входните данни от задачата Find Avarage.
Кода локално ми гърми със следната грешка:

avarageSum.js:26 arr[i] = gets().split(’ ').map(Number);

Когато го кача в judje минава, но пък връща някакви странни резултати - на първата проверка трябва да върне 1.00, а при мен излиза 277.75. Локално съм проверил начина на пресмятане и излиза вярно.

  const getGets = (arr) => {
    let index = 0;

    return () => {
      const toReturn = arr[index];
      index += 1;
      return toReturn;
    };
  };

  // this is the test
  const test = [
    '4',
    '1',
    '1',
    '1',
  ];

  const gets = this.gets || getGets(test);
  const print = this.print || console.log;

  let numbers = +gets();
  let total = 0;
  let arr = [];

  for (let i = 0; i < numbers; i++) {
    arr[i] = gets().split(' ').map(Number);
  }

  for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
    total += arr[i];
  }

  let avg = total / arr.length;
  print(avg.toFixed(2));

#2

Защо split ваш, при положение че ти идват по едно на нов ред?

  for (let i = 0; i < numbers; i++) {
    arr[i] = +gets();
  }

#3

Защото ми изписваше NaN при крайния резултат. След като се коригирах, направих една проверка и се оказа, че в тестовите данни съм изпуснал четвъртия елемент и масива ми се е създавал - 1, 1, 1, NaN

Благодаря :slight_smile: