Exchange If Greater

Здравейте, една задача от домашното ме затруднява. Дали ще може да ми се дадат само насоки, а аз сам ще си я напиша. Ето тази:
Exchange If Greater Write an if-statement that takes two double variables a and b and exchanges their values if the first one is greater than the second one. As a result print the values a and b, separated by a space.

Хммм насоки … приемаш 2 числа , и ги разменяш ако 1-вото е по-голямо , иначе не правиш нищо и ги принтираш.

2 Likes

Съжалявам, нещо не мога да я реша, ако е възможно, дали ще може да се даде едно решение?

double a = double.Parse(Console.ReadLine());
      double b = double.Parse(Console.ReadLine());

      if (a > b)
      {
        double temp = a;
        a = b;
        b = temp;
      }
      Console.WriteLine(a + " " + b);
1 Like

Благодаря много!

Ето решение с java : swap - Pastebin.com
Използва се: Customizing Formats (The Java™ Tutorials > Internationalization > Formatting)

System.out.println(df.format(y) + " " +df.format(x));
System.out.println(df.format(x) + " " +df.format(y));