Eloquent JavaScript

materials
javascript

#1

Това е една много интересна книга - не само за JS, а за програмиране изобщо. Към колегите от JS '19: разгледайте първите 4 глави.


#2

Ето още малко материали :slight_smile:
Secrets of the JavaScript Ninja
Secrets of the JavaScript Ninja, Second Edition
You Don’t Know JS (book series)