Early Bird Exam - Questions

Здравейте,
Във връзка с предстоящия изпит (Early Bird Exam), понеже не описано в инструкциите и правилата за провеждане на изпита.
Мога ли да използвам повече от един монитор(употребявам два)?
По време на изпита мога ли да използвам ресурси като MDN Docs, Stack Overflow, Stack Exchange, Google search?
Поздрави.

2 Likes

Здравей, Денис.

Наскоро минавал съм Early Bird Exam, и ние бяхме информирани, че няма никакви ограничения, освен едно, никой (друго лице/а) не трябва да ти помагат по време на изпит. Можеш да ползваш различни ресурси, допълнителен монитор/и, собствени решения от Coding Tasks, Mock Exams (ако, си ги правил).

Поздрави,
Алекс

2 Likes