Early Bird exam on January 11 / free programming fundamentals course

Здравейте. Ако не се явя на Early Bird exam, това означава ли, че ако мина free programming fundamentals course няма да имам възможност за Alpha QA program?

1 Like

Здравей, Димитринка,

Подготвителният курс към програмата е насочен към кандидати, които нямат опит в програмирането и целта му е именно да ги подготви да се явят успешно на приемен изпит. В този ред на мисли, след преминаване на подготвителния курс ще можеш да се явиш на входен изпит на 9 март.
В допълнение, всеки кандидат, който се яви на Early Bird Exam и не бъде приет след него, има възможност да се яви отново и на Final Exam.

Поздрави,
Цветелина