Dog Years

Излиза ми Wrong Answer и ми дава 80 точки за този код https://jsfiddle.net/bm1n7wad/ на Dog Years.

Помощ?

Изпрати условието на задачата да я погледна, че така като ти гледам само кода няма как да видя къде е грешката.

https://learn.telerikacademy.com/judge/problem/279?contestId=176&courseId=36&languageId=15

Ето го условието на задачата :slightly_smiling_face:.

Проблемът ти е, че никъде не проверяваш какво се случва ако inputOne променливата ти е по-малко или равно на 2. Правиш две сметки като накрая събираш first и second. Но ако е по-малко или равно на 2, тогава ти трябва само да сметнеш inputOne * 10
let output = first + second; -> Това трябва да се прави само ако inputOne е по-голямо от 2.

Ето ти едно примерно решение което оправя проблема:

let inputOne = +gets();
var result;

if(inputOne > 2) {
result = ((inputOne - 2) * 4) + 20;
}
else {
result = inputOne * 10;
}

print(result);

Правиш проверката дали inputOne е повече от 2 и прилагаш същата формула като аз съм сложил директно 20 накрая(първите две години по 10)

НО!!! Ето тук идва разликата:
Ако е по-малко или равно на две, вече няма да се правят всичките изчисления, ами само годините по 10.
И print result.