Не мога да реша Dog Years задачата с JavaScript

Привет,

Задачата е:

Most people believe that 1 human year (~HY~) equals 7 dog years (~DY~), however, dogs reach adulthood in approximately 2 human years.

So it’s better to count the first two HY as 10 DY each and then count the remaining HY as 4 DY each.

Write a program that correctly converts human years (HY) to dog years (DY). You may need some form of conditional logic.

Ето го кодът ми:

let HY = [
  '2', 
];
 
let print = this.print || console.log;
let gets = this.gets || ((arr, index) => () => arr[index++])(HY, 0);

  if (HY > 2) {
    let DY = (2*10) + (HY-2)*4
    print(DY);
  } else {
    let DY = HY*10;
    print(DY);
  }

Въпеки че outputът във vs code е верен, Judge системата не го приема това решение. Съвети? Искам да реша всички задачи, трябва ми просто пример как да въведа кода правилно.

Мерси!

Съветвам те да видиш как се решават задачи в системата, по-конкретно как се взимат входните данни. Hint: трябва да извикаш функцията gets

How to solve tasks

1 Like