Datetime_properties

tasks

#1

Здравейте кода ми крашва ще се радвам да разбера защо и как може да се постигне точния резултат на 14-ти ред. П.С. нов съм във форума и в езика.

using static System.Console;
using System;

class DateTimeProperties 
{
  static void Main() 
  { 
    string[] months = {"January", "February", "March", "April", "May", 
      "June", "July", "September", "October", "November", "December"};
  
    DateTime now = DateTime.Now;

    WriteLine("Today's date: {0}", now.Date);
    WriteLine("Today is {0} day of {1}", now.Day, months[now.Month - 1]);
    WriteLine("Today is {0} day of {1}", now.DayOfYear, now.Year);
    WriteLine("Today's time: {0}", now.TimeOfDay);
    WriteLine("Hour: {0}", now.Hour);
    WriteLine("Minute: {0}", now.Minute);
    WriteLine("Second: {0}", now.Second);
    WriteLine("Millisecond: {0}", now.Millisecond);    
    WriteLine("The day of week: {0}", now.DayOfWeek);
    WriteLine("Kind: {0}", now.Kind);
  }
}

#2

Пропуснал си август и може би искаш ReadLine()/ReadKey() накрая.
Ето ти преработеният код:

  using static System.Console;
  using System;

  class DateTimeProperties
  {
    static void Main()
    {
      string[] months = {"January", "February", "March", "April", "May",
  "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"};

      DateTime now = DateTime.Now;

      WriteLine("Today's date: {0}", now.Date);
      WriteLine("Today is {0} day of {1}", now.Day, months[now.Month - 1]);
      WriteLine("Today is {0} day of {1}", now.DayOfYear, now.Year);
      WriteLine("Today's time: {0}", now.TimeOfDay);
      WriteLine("Hour: {0}", now.Hour);
      WriteLine("Minute: {0}", now.Minute);
      WriteLine("Second: {0}", now.Second);
      WriteLine("Millisecond: {0}", now.Millisecond);
      WriteLine("The day of week: {0}", now.DayOfWeek);
      WriteLine("Kind: {0}", now.Kind);
      ReadLine();
    }
  }