Проблем със задача Data Types and Variables Coding Tasks

Здражейте. Имам проблем със задачата Data Types and Variables Coding Tasks.
условието е Arithmetics

Read two numbers from the console and calculate:

 • The sum of a and b
 • The difference when a is subtracted from b
 • The product of a and b
 • The remainder when a is divided by b
 • The result of a powered to b
  Моля код е
  import java.util.Scanner;

public class Main {
public static void main(String[] args) {
Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  String number1 = scanner.nextLine();
  String number2 = scanner.nextLine();

  int a = Integer.parseInt(number1);
  int b = Integer.parseInt(number2);
  
  System.out.println(a + b);
  System.out.println(a - b);
  System.out.println(a * b);
  System.out.println(a % b);
  System.out.println(a *= b);

}

}

Получаввамгрешен отговор при две от проверките. Благодаря.

Последното условие е а^b ,ти принтираш а = а* б.Аз не разбирам Java обаче в C# клас Math има метод/фумкция Pow или Math.Pow може и в Java-та да има нещо подобно.

1 Like