Crooked Digits

tasks

#1

Hey, написах този код и не мога да разбера защо не мога да parse-na този string n към int :

import java.util.Scanner;

public class Crooked_digits {
public static void main(String[] args) {

  Scanner input = new Scanner(System.in);
  String n = input.nextLine();
  n= n.replace("-", "");
  n = n.replace(".", "");

int sum = 0;
int j = 0;
int f = 0;
int sum2 = 0;
int x = Integer.parseInt(n);

 while(x > 0)
  {
    j = x % 10;
    sum = sum + j;
    x = x / 10;
  }


   if (sum < 10){

     System.out.println(sum);
   }
    else

   while (sum > 9){

     f = sum % 10;
     sum2 = sum2 + f;
     sum = sum/ 10;
     System.out.println(sum2);
   } }}

#2

Здрасти, погледна ли това

The number N will have no more than 300 digits before and after the decimal point

, малко трудно ще се събере в Integer :slight_smile:


#3

Thanks! , с long се parse-na правилно, но пък в код след това явно също имам грешка, защото отговорите не излизат :thinking:


#4

Не излизат, защото целта не е да го парснеш към число, а да го разглеждаш като стринг.


#5

Отново файл-на кода , този път с 60/100 точки. Погледнах editorial-a и мисля, че теоретично правя (очевидно не обаче)

import java.util.Scanner;
public class Crooked_digits {
public static void main(String[] args) {

  Scanner input = new Scanner(System.in);
  String n = input.nextLine();
  n = n.replace("-", "");
  n = n.replace(".", "");

  int sum = 0;
  int sum2 = 0;
  int sum3 = 0;
  int y = 0;

  int i;
  for (i = 0; i < n.length(); i++) {

    char x = n.charAt(i);
    sum = sum + Integer.parseInt(String.valueOf(x));

  }

  if (sum < 10) {

    System.out.println(sum);
  } else if (sum > 9) {

    while (sum > 9) {

      y = sum % 10;
      sum2 = sum2 + y;
      sum = sum / 10;
    }

    if (sum2 + sum < 10) {
      System.out.println(sum2 + sum);

    } else if (sum2 + sum > 10 ) {

      sum3 = sum2 % 10 + sum2 / 10;
    System.out.println(sum3);

    }
  }
}

}


#6

Прочети си хубаво условието. Подсказвам задачата се решава с while.