Решение на Crooked Digits с JavaScript

Някой решил ли е задачата “Crooked Digits” използвайки JavaScript. Моето решение би трябвало да е вярно, но системата го приема за грешно.

function crd(d)
{
 var nd = d.toString().replace(".", "").replace("-", "");
 var n = 0;
 for(var i = 0; i < nd.length; i++) {
  n += parseInt(nd[i]);
 }
 if(n > 9) {
  return crd(n)
 }
 return n;
 
}
console.log( crd(1020340567.89) )

Пробвай с print вместо console.log…

Благодаря за съвета. Врярно решение.

let input = 1020340567.89;

let print = this.print || console.log;
let gets = this.gets || ((arr, index) => () => arr[index++])(input, 0);

function crd(d)
{
 var nd = d.toString().replace(".", "").replace("-", "");
 var n = 0;
 for(var i = 0; i < nd.length; i++) {
  n += parseInt(nd[i]);
 }
 if(n > 9) {
  return crd(n)
 }
 return n;
 
}
let output = crd(gets());
print(output);

Решение на Prime Triangle с JavaScript

function primes(dig) {
  let notPrimes = [],
    output = "";
  for(let i = 1; i <= dig; i++) {
    for(let x = dig; x > 1; x--) {
      if(x % i === 0 && x !== i && i !== 1) {
        if( ! notPrimes.includes(x)) notPrimes.push(x)
      } 
    }
    if( ! notPrimes.includes(i)) {
      output += "1";
      print( output );
    } else {
      output += "0";
    }

  }

}

primes(+gets());