Course Preparation - Coding Tasks - Game

Здравейте, при решаването на задача Game, където условието е да се намери най- голямото число от подадено трицифрено число, като може да се извършва

  • (събиране) и * (умножение) за да се намери най- големия резултат от подадените цифри. В примерния тест, при подаване на числото 185, според условието на задачата максималния резултат е 45 = ((8 * 5) + 1).
    Според моите изчисления, максималния резултат трябва да бъде 48 = ((5 + 1) * 8).
    Може ли да получа разяснение към задачата - правилно ли смятам крайния резултат?
    Тук е решението ми: Digit Game - Pastebin.com
1 Like

Здравейте! И аз преди време се чудех на условието, но разбрах, че така зададените цифри на числото не трябва да се разместват. Само трябва да пробвате кое разместване на “+” и '*" между цифрите ще даде максимален резултат. Така, например, за числото, което сте дали: 185, максималният резултат ще бъде 45 = (1+8)*5. Иначе, ако се допуска разместване на цифрите, наистина максимумът е 48.