Converter task

Здравейте,
Опитвам се да реша задачата converter от data types and variables, но ми дава 40 точки, като последните 3 test runs са грешни. Пробвах няколко различни решения, но отговорът е същият. Последното решение е от форума.

 String inputMilesPerGallon = Scanner.nextLine();
    int mpg = Integer.parseInt(inputMilesPerGallon);
    double lkm = (100 * 4.56) / (mpg * 1.6);
    System.out.printf("%.0f litres per 100 km", lkm);

  }

}

В условието е дадено 1 галон - 4.54 , не 4.56. Пробвай и кажи дали това оправя проблема

1 Like

Проблема идва от закръглянето на израза double lkm
Пробвай с System.out.printf("%.0f litres per 100 km", Math.floor(lkm));

1 Like

Здравейте,
Последното решение беше дадено като вярно и го копирах от форума директно.
Направих посочените промени и ми дава същият отговор с последните 3 test runs wrong.

No judge is available for this problem.

Не знам дали само аз виждам това, но judje нещо се цака

Здравей,

Това е моето решение:

import java.util.Scanner;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

  Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  int milesPerGallon = Integer.parseInt(scanner.nextLine()); 

  double mileageToKilometers = milesPerGallon * 1.6;

  double gallonToLitre = 4.54;

  System.out.printf("%.0f litres per 100 km", Math.floor(100 / mileageToKilometers * gallonToLitre));

}

}

А това е твоето, което го пробвах също през judge системата:
import java.util.Scanner;

public class Main {

public static void main(String[] args) {

  Scanner scanner = new Scanner(System.in);

  

  String inputMilesPerGallon = scanner.nextLine();

  int mpg = Integer.parseInt(inputMilesPerGallon);

  double lkm = (100 * 4.54) / (mpg * 1.6);

  System.out.printf("%.0f litres per 100 km", Math.floor(lkm));

}

}

И двете дават 100/100

Радвам се :). Приемам че сме решили задачата задружно


След всички възможни опити при мен резултатът е същият.

 Scanner scan = new Scanner(System.in);
     int mpg = scan.nextInt();
    System.out.println((int)(4.54 / (mpg * 1.6) * 100)+ " litres per 100 km");

Е така ако не стане, не знам :slight_smile:

2 Likes

Решението е прието. Благодаря!

1 Like