Converter Javascript

tasks

#1

Здравейте, може ли помощ с тази задача. Не разбирам къде греша.
const getGets = (arr) => {
let index = 0;

return () => {
    const toReturn = arr[index];
    index += 1;
    return toReturn;
};

};
// this is the test
const test = [
20
];

const gets = this.gets || getGets(test);
const print = this.print || console.log;

const m = +gets();
const result = Math.round(((4.54/(m*1.6))*100));
print(result + " " + “litres per 100 km”);


#2

Здрасти, мога да ти дам решението ми на С#, но по полезно ще е да да оправим твоето мисля че грешката ти е във формулата … изнеси я в няколко променливи
double kilometersPerGalon = milesPerGalon * 1.6;
double OneKm = kilometersPerGalon / 4.54;
double littersFor100km = 100 / OneKm;


#3

и ако забелязваш аз деля Километрите на 4,54 , а ти 4.54 на километрите, решавал съм я отдавна и не помня точно условието , но мисля че това ще свърши работа


#4

Проблема ти идва от закръглянто,

според мен трябва да дадеш
"double littersFor100km = Math.Truncate… (не съм сигурен в Java как се записва.

Поздрави,
Михаил


#5

Проблема тук е, че ти закръгляш до най-близкото число, а в условието пише: " After the calculation, round the result DOWN to the neareast whole number.". Math.round, закръгля до най-близкото число, Math.floor() закръгля до най-близкото ниско число, в този случай трябва да използваш него.


#6

Благодаря, Math.floor поправи решението. :slight_smile: