Само един отворен "Contest"

tasks

#1

Привет!

По подразбиране ли можем да имаме отворен само един “contest” със задачи в Judge системата и само след представяне на решения на всички задачи от съответния “conest” ли можем да се включим в друг? Т.е. няма възможност за паралелно решаване на отделни задачи от различните текущи “contests”?

В частност (за Java Script) - отворих и започнах първо задачите към Conditional Statements, които са с таймер 28 дни, а бих искала първо да реша тези от Loops, които изтичат след 4 дни.

Благодаря!


#2

Излизате от текущият и избирате друг. При мен бутона е скрит под брояча/таймера горе дясно.


#3

Много благодаря!