Compile Error

Здравейте,

При опит да рънна кода на няколко задачи винаги резултатът е един и същ:
Status: Compile Error

Error: /tmp/tmpqikiju/Telerik.java:3: error: cannot find symbol Scanner scanner = new Scanner(System.in); ^ symbol: class Scanner location: class Telerik /tmp/tmpqikiju/Telerik.java:3: error: cannot find symbol Scanner scanner = new Scanner(System.in); ^ symbol: class Scanner location: class Telerik /tmp/tmpqikiju/Telerik.java:5: error: cannot find symbol String value = input.nextLine(); ^ symbol: variable input location: class Telerik 3 errors

Language: Java

Points: N/A

Time: N/A

Memory: N/A

Date: 19/03/2021 14:22

Кодът е:

public class Telerik {
  public static void main(String[] args) {
   Scanner scanner = new Scanner(System.in);

   String value = input.nextLine();

   value = value.replace(".","");
   Long number = Long.parseLong(value);

   long sum = 0;
   long temporary = 0;
   while (number > 0){
     temporary = number % 10;
     sum = sum + temporary;

     number = number / 10;
   }

   number = sum;
   if (number > 9){
     while (number > 0){
       sum = number % 10;
       number = number / 10;
     }
     System.out.println(number);
   } else {
     System.out.println(number);
   }
  }
}

Някой знае ли защо резултатът е compile error?

Много Благодаря предварително :slight_smile:

Здравей, не съм много сигурен, но за да вземеш input в Java, първо трябва да import-неш scanner. Прави се като напишеш import java.util.Scanner; над целия код.

Той го вика по горе над кода въпроса е че никъде не го ползва този scanner, разгледай си малко кода и ще намериш проблема :blush::blush::blush:

Здравей, тези съобщения винаги плашат начинаещите, затова ще форматираме малко по-добре и ще bold-нем важното. Ненужните неща съм съкратил с / … /:

 • /tmp/tmpqikiju/Telerik.java:3: error: cannot find symbol / … / symbol: class Scanner
 • /tmp/tmpqikiju/Telerik.java:3: error: cannot find symbol / … / symbol: class Scanner
 • /tmp/tmpqikiju/Telerik.java:5: error: cannot find symbol / … / symbol: variable input

Първо, за всяка грешка има съобщение на кой ред е: в случая две от тях са 3-ти ред, а една - на 5-ти.
Второ - има съобщение каква е грешката - cannot find Symbol за Java означава, че не може да разпознае някаква дума.
Трето - има уточнение коя е непознатата дума - два пъти class Scanner и веднъж variable input.
В кода ти 3-ти и 5-ти ред са съответно тези двата (грешките са отново bold)


Scanner scanner = new Scanner(System.in);

String value = input.nextLine();


За да ги оправиш, първо трябва да кажеш на Java какво е Scanner - това става с import java.util.Scanner в самото начало на файла. (както предлага @deadworkerr)

Втората грешка - Java не знае каква е тази променлива input, понеже не е декларирана - вероятно имаш предвид да използваш променливата scanner, която декларираш на 3-ти ред.

Поздрави!

Благодаря :slight_smile:

Благодаря, работи :slight_smile: