Chess square color problem

Здравейте не мога да разбера, защо този код не работи?

let L=gets();
let R=+gets();
let ans;
switch (L){
case ‘A’:
ans=1;break;
case ‘B’:
ans=2;break;
case ‘C’:
ans=3;break;
case ‘D’:
answ=4;break;
case ‘E’:
ans=5;break;
case ‘F’:
ans=6;break;
case ‘G’:
ans=7;break;
case ‘H’:
ans=8;break;
}
let c=ans+R;
if(c%2==0){
print(‘dark’);
}
else if(c%2!==0){
print(‘light’);
}

Изпрати условието на задачата, че така няма как да знаем.

Привет, @vladi.petrow, в тази конкретна задача входните данни са малки букви, а не големи. За компютрите 'а' != 'А' и затова твоята променлива ans е винаги с първоначалната си undefined стойност. Смени всички кейсове на малки букви и би трябвало да е наред.

Да, получи се. Благодаря за бързия отговор.