Помощ за задача Chess Square Color / JavaScript / [Preparation 2] Conditional Statements

tasks
preparation

#1

Chess Square Color
https://judge.telerikacademy.com/problem/00202chesssquare

Моето решение уж работи, но не ми дава нито една точка

шах и мат


#2

Здравей,

Първо, мислиш ли, че може да поопростиш булевите изрази и да съкратиш ифовете?

:slight_smile:


#3

Здравей, благодаря за насоките
все още имам 0 точки , но поне постигнах това


#4

Нищо не разбирам от синтаксиса на JS, но гледам, че има някакъв инпут масив.

Инпута от 2 различни реда или от 1 го приемаш от конзолата? Или това в JS няма значение? :smiley:


#5

Здравейте,
Решението е вярно. Просто трябва да се използва функцията print (както е дефинирана от средата в Judge) вместо console.log, за да се прихване резултатът (https://judge.telerikacademy.com/usage/js/).
Поздрави,
Иван