Cannot access the Java for QA exam

Привет група,

Не мога да вляза в Java QA exama който би трябвало да е от 18:00-21:00.
Моля за линк към изпита.

Привет, @kstukaniova ,

Потвърждаваме, че получихме резултатите ти от изпита и ще те информираме за статус на кандидатурата ти до 30 април.

Поздрави,
Снежи