Calculate Discount

Здравейте,

Тъй като решението на една от задачите за подготовка - Calculate Discount, буквално ме измъчи, за да стигна до заветните 100 т. (около 10 пъти имах резултат 80 т.), ще споделя решението си тук. Сигурна съм, че има по-оптимизиран начин за решаване на задачата и ще се радвам, ако някой сподели такъв :slight_smile:

Хубав ден на всички

let numOfProducts = Number(gets());

for (let i = 1; i <= numOfProducts; i++) {

num = Number(gets());

discount = (num * 0.65).toFixed(3);

discValue = ((num - discount) * 100).toFixed(1);

result = Math.round(discValue) / 100;

print(result.toFixed(2));

}

discount = num - (num * 0.65);
Ето така трябва да го направиш.
Това е моето на C#----------------------------------

double n = double.Parse(Console.ReadLine());

    double discount = 0;

    string result = String.Empty;

    for (double i = 0; i < n; i++)

    {

      double num = double.Parse(Console.ReadLine());

      discount = num - (num * 0.65);

      result += ($"{discount:f2}\n");

      

    }

    

    Console.WriteLine("{0:0.00}",result);

}

}

2 Likes