Помощ за Calculate Discount

Здравейте. Задачата изисква първо да се въведат цените и след това да изведе намалението. При мен показва намалението при само последната въведена цена. Пробвах да преместя print в цикъла, но тогава изписва първо цената после намалението, което предполагам няма да ми бъде призната за вярна задачата.
2
50
17,50
40
14,00

Здравей,

В момента както си го оставил, печата само последната присвоена стойност на sum.

За да не ти печата след всеки [enter], можеш например да запишеш всичките подадени цени в един array double[] prices = new double[n];
и после да минеш по всичките му елементи с твоя лууп, като принт-ът трябва да е вътре в лууп-а и да печата на нов ред всеки път, както е в примерите на задачата.

Успех!:slight_smile:

Получи се но ми трябваше втори лооп, който беше само за принтирането.
for (int j = 0; j < prices.length; j++) {
System.out.printf("%.2f%n", prices[j]);
}

1 Like