Calculate Discount - C#

Здравейте!

При практическа задача Calculate Discount от раздела Loops, кодът ми изброява N пъти само намалената цена на последната въведена стойност. Нуждая се от помощ, за да може да се изчислява и изписва всяка отделна намалена цена.

Благодаря предварително на всеки отзовал се!
Задачата - Sign in
Кодът - Calculate Discount - Pastebin.com (20/100 точки до тук)

Не мисля, че ти трябва повече от 1 цикъл и никакви if-ове, трябват ти променливи за броя числа които въвеждаш, процента(0.35), също така празна променлива за цената след намалението и една за резултата(празен string в който ще запазваш променливата за цената след намаленитето й при всяко въртене на цикъла) всички ще са над 1 цикъл в който ще въвеждаш числата N и следователно всяко едно от тях ще бъде умножено по 0.35 и резултата ще бъде запазван в result променливата.

Това е моето решение ако не съм обяснил нещо като хората.

Благодаря много!