Порблем с задачи: Calculate Complex Sum

Здравейте,
Имам проблем със задачата ви Calculate Complex Sum. Решавам задачата и според мен работи правилно, но резулата, който получавам с инпута от примера ви не е правилния. Това е решението ми:
n=int(input())
x=float(input())
sum=1
if x>=0.5 and x<=100.00:
if n>=2 and n<=10:
for n in range(1,n+1):
sum=sum + n/x**n
print(’{0:.5f}’.format(sum))
Може ли някой да каже дали решението ми е грешно и ако е да сподели правилното?

Ето решение sum - Pastebin.com на JavaScript.

Ето реализация с един цикъл fac - Pastebin.com

Решение с Python

N! е равно на 1 х 2 х 3 х … х (N-1) x N
примерно 6! = 1 х 2 х 3 х 4 х 5 х 6

Успех!