Проблем при задачата Calculate Complex Sum

Здравейте,
Може ли някой да ми посочи къде ми се чупи кода?
Вземам 20/100.

using System;

namespace Calculate_Complex_Sum
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
int number = int.Parse(Console.ReadLine());
double x = double.Parse(Console.ReadLine());
double sum = 1;
for (int i = 1; i <= number; i++)
{
sum +=Factoriel(i) /Math.Pow(x, number);
}
Console.WriteLine($"{sum:f5}");
}
static int Factoriel(int number)
{
int factoriel = 1;
for (int j = 1; j <= number; j++)
{
factoriel *= j;
}
return factoriel;
}
}
}

В условието на задачата пише " * Use only one loop. Print the result with 5 digits after the decimal point." А ти използваш два 1 - for (int i = 1; i <= number; i++)
{
sum +=Factoriel(i) /Math.Pow(x, number);
}

2 - for (int j = 1; j <= number; j++)
{
factoriel *= j;
}

Ако искаш погледни моето решение https://pastebin.com/ShWbqrjg

Мерси много за кода.Намерих си грешката.
sum +=Factoriel(i) /Math.Pow(x, I);