Calculate Complex Sum Condition

Така,paste-вам част от условието на задачата , което лично мен ме бърка:
Write a program that, for a given two numbers N and x , calculates the sum S = 1 + 1!/x + 2!/x2 + … + N!/xN.
Как да разбирам удивиелния знак в уравнението понеже в Java от разбраното до тук служи за отрицание,което по мои разбирания означава,че 1 не се дели на х и etc.
В крайна сметка с ровичкане за решение намерих,че всъщност си се дели.
Може от математическа гледна точка уравнението да се записва така ?
Извинявам се,ако въпросът е глупав и неуместен и благодаря на хората,които ще ме просветлят !

Здравей,

С толкова малка част от условието трудно може да се разбере, но най-вероятно става въпрос за factorial - произведението на всички естествени числа по-малки или равни на x. Например, 4! = 4 * 3 * 2 * 1.

Успех.

И аз имам същия проблем с “!” знак. Общо взето, доста от условията са неясни…