Calculate Change JAVA

Здравейте,
При решението ми на тази задача ми дава “Time Limit Exceeded”. Дали някой може да погледне и да ми обясни защо :slight_smile: Ето го решението ми: Calculate Change - Pastebin.com

Здрасти, погледни си логиката в while цикъла, пусни няколко примерни инпута в дебъг.
Изтествай задачата с ресто от 950 (9.50 лв) или 260 (2.60 лв) и е разбереш защо се чупи.
На мен ми помагаше да прочета на глас какво съм написал и разбирах къде бъркам.
Поздрави,
Мишо

Благодаря ти Мишо,
Умножих *100 още при входа и така ми дава точни стойности . Както го бях направила първият път ми оставаха едни стойности след десетичната запетая и от там объркваше нещата. Благодаря!
Поздрави

1 Like